Auteursrecht op de tijgerprint?

Vorige week plaatsten wij een poll op onze Facebook pagina waarin gestemd kon worden of het tijgervloerkleed van Kruidvat inbreuk maakt op de auteursrechten van Doing Goods[1] op haar tijgervloerkleed. Een meerderheid van 60% stemde dat Kruidvat auteursrechtinbreuk maakt.

Boven: Kruidvat   Onder: Doing Goods

De eerste vraag is natuurlijk of het vloerkleed eigenlijk wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Als het een waarheidsgetrouwe weergave van het dier zou zijn dan zou het lastig worden om daar bescherming op te verkrijgen. Je kunt immers het uiterlijk van een tijger niet monopoliseren. Het vloerkleed van Doing Goods is meer een tekening of zelfs een cartoonachtige weergave van een tijger. Dat is aan te merken als een creatieve keuze. De manier waarop de kop, de poten en strepen zijn weergegeven, zijn ook aan te merken als creatieve keuzes. Al met al zou dit voldoende moeten zijn voor auteursrechtelijke bescherming.

Het vloerkleed van Kruidvat lijkt (nagenoeg) identiek. De kop, de poten en de strepen lijken op dezelfde wijze te zijn vormgegeven. Naar mijn idee zijn dan ook de auteursrechtelijk beschermde elementen overgenomen en is er sprake van auteursrechtinbreuk. Ik ben benieuwd of Doing Goods inderdaad actie onderneemt. Misschien wordt vervolgd!

 

[1] https://www.doing-goods.com/products/tapis-amis-rugs/page/2/