Auteur archieven: Helen Maatjes

Gaan Artificial Intelligence en kunst wel samen?

Gaan Artificial Intelligence en kunst wel samen?

Eerder dit jaar stond er in de Volkskrant een artikel[1] over de vraag of kunstwerken die door Artificial Intelligence software is gemaakt, inbreuk maken op de auteursrechten van de kunstenaars op wiens werk de ‘artificial’ werken zijn gebaseerd.

2023 lijkt het jaar van artificial intelligence te worden. Met dagelijks nieuws over ChatGPT en alle gevolgen daarvoor voor banen en mensen en deze ‘class action’ zaak die de kunstenaars in de VS zijn begonnen tegen diverse software ontwikkelaars, gaan we binnenkort zien of onze bestaande wetten wel tegen deze ontwikkelingen zijn opgewassen.

Met het beschikbaar komen van de AI-software waarmee afbeeldingen gegenereerd kunnen worden, zoals Midjourney, DALL-E en Stable Diffusion, kan iedereen kunst laten maken in bijvoorbeeld de stijl van een bekende kunstenaar. Zo heb ik via Dall-E kunstwerken laten maken. In slechts een paar seconden leverde de opdracht “a surrealistic painting in the style of Dali of a female lawyer” de volgende werken op.

Dit is natuurlijk ontzettend leuk om uit te proberen en in de praktijk zal dit gebruik ook steeds vaker en op grotere schaal plaatsvinden, maar de juridische vragen stapelen zich hierbij op. Zijn deze werken creatief te noemen, wie is dan de rechthebbende en vooral, hoe zit het met de auteursrechten van bestaande kunstenaars? De softwareprogramma’s halen natuurlijk hun informatie ergens vandaan om deze werken te creëren. Er ligt namelijk een enorme dataset aan ten grondslag waaruit de programma’s hun informatie halen en op basis waarvan deze ‘nieuwe’ werken worden gecreëerd.

Inbreuk? Stijl?

In het algemeen geldt; een stijl is niet door het auteursrecht beschermd. Iedereen mag schilderen ‘in de stijl van’ een bekende kunstenaar. Wat niet mag is het overnemen van auteursrechtelijk beschermde elementen waardoor de totaalindruk tussen beide werken overeenstemt.

Door de AI-software opdrachten te geven om een werk te vervaardigen dat ‘in de stijl’ is van Dali of een andere kunstenaar, zou je dan ook kunnen volhouden dat het resultaat van dit werk geen inbreuk oplevert. De totaalindruk wijkt waarschijnlijk af van bestaande werken en er zijn geen auteursrechtelijk beschermde elementen overgenomen. De Amerikaanse kunstenaars die hun claim bij de softwaremakers hebben neergelegd, zullen hier dus nog wel een lastig punt hebben.

Wel zoekt de AI-software in een database waarin al deze kunstwerken zijn opgenomen. De vraag is natuurlijk hoe deze in die database terechtkomen. Als deze zijn overgenomen (en dus verveelvoudigd) zonder de toestemming van de maker, ligt het voor de hand dat die handeling wel auteursrechtinbreuk kan opleveren.

Is er sprake van auteursrecht? Wie is dan de rechthebbende?

Kan ik nu auteursrechten claimen op de hierboven afgebeelde AI-gegenereerde werken? Ik heb zelf weinig creatiefs gedaan, alleen een zoekopdracht verzonnen. Daarmee lijkt het auteursrecht dan ook direct van de baan. Om auteursrecht te kunnen claimen, moet ik immers wel een creatieve bijdrage hebben geleverd.

Maar zou de computer dan rechthebbende kunnen zijn? De Auteurswet gaat uit van een menselijke maker, waardoor ook deze route al snel wordt afgesloten. We zouden dan nog verder moeten zoeken naar de makers van de software die ervoor hebben gezorgd dat de AI-software doet wat hij doet. Maar het kenmerk van AI is dat deze software altijd in ontwikkeling blijft en altijd blijft doorleren, waardoor het ook wel heel erg vergezocht lijkt om de makers de credits toe te kennen van alle kunstwerken die middels hun AI-tool worden vervaardigd.

Echte antwoorden hebben we alleen nog niet. Het komende jaar zal er ongetwijfeld meer nieuws komen over in ieder geval de Amerikaanse zaak waarin zelfs een schadevergoeding van 5 miljard dollar wordt gevorderd. Zo’n vaart zal het in Nederland vast niet lopen, maar wij houden het in ieder geval in de gaten!

Volg ons via Linkedin en Instagram en blijf op de hoogte. Vragen? Neem contact op met Helen Maatjes (helen@thelegalgroup.nl)

[1] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kunstenaars-starten-rechtszaak-kunstmatige-intelligentie-maakt-inbreuk-op-ons-auteursrecht~bc8afc46/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.ie-forum.nl%2F

Vergeet niet hoe waardevol een merkregistratie voor jouw bedrijf is!

Vergeet niet hoe waardevol een merkregistratie voor jouw bedrijf is!

Uit een enquête uitgevoerd door het Europese SME Fund blijkt dat slechts 1 op de 10 kleine of middelgrote ondernemingen (kmo’s) een merk- of modelrecht of een andere registratie met betrekking tot intellectueel eigendom bezitten.

Waarom doen ondernemingen dit niet?

No alternative text description for this image

De belangrijkste reden blijkt dat ondernemingen geen voordeel in een registratie zien. Dat is ontzettend jammer, nu uit eerder onderzoek juist bleek dat ondernemingen die hun merken en modellen goed hebben vastgelegd zo’n 56% hogere opbrengsten hebben dan ondernemingen zonder registraties. (https://thelegalgroup.nl/hoe-merken-waarde-creeren-voor-jouw-onderneming/)

Verder lijkt het er op dat ondernemingen onvoldoende weten over merkrechten of denken dat het heel kostbaar is. Gelukkig is hiervoor dan goed nieuws!

Je kunt bij ons terecht met alle vragen over merkregistraties, merkonderzoeken, vereisten of strategieën voor het op de juiste wijze vastleggen van merken of modellen. Doe je dat in de periode vanaf 23 januari a.s. dan helpen we je ook bij het aanvragen van een subsidie voor het registreren van merken en modellen, waardoor je tot wel maximaal zo’n 75% van de kosten van het SME Fund kunt terugkrijgen!

Het afgelopen jaar hebben wij al diverse ondernemingen op deze manier geholpen bij het vastleggen van merken en modellen. Let wel op; de subsidiemiddelen zijn beperkt en beschikbaar volgens het principe “wie het eert komt, het eerst maalt”.

Neem contact met ons om de mogelijkheden te bespreken: Helen Maatjes helen@thelegalgroup.nl

Hoe merken waarde creëren voor jouw onderneming

Uit recent onderzoek van Brand Finance[1] blijkt dat de waarde van ondernemingen steeds meer wordt bepaald door zogenaamde immateriële activa, zoals merk- en modelregistraties. Ten aanzien van merken geldt dat ondernemingen die merkportfolio’s houden zo’n 56% meer opbrengsten hebben dan ondernemingen zonder merkregistraties.

Lees verder

Champagne; pas op waar je aan begint!

Wij schreven al meerdere keren over discussies die er gevoerd worden rondom de naam Champagne. Het houdt maar niet op. Na onder meer Champagne shampoo, die Andrélon in het kader van een jubileum wilde uitbrengen (werd verboden), Shampers-badschuim (mocht ook niet) en “Russische Champagne” waar Michelle Seel al eerder over schreef in een blog[1], leek het voor Champagne aanhakers moeilijk te worden. Toch was daar ook eens Champagne-sorbet, die door het Hof van Justitie toch werd toegestaan, zolang de smaak ervan maar voornamelijk was toe te schrijven aan Champagne[2]. Lees verder

Het geschakeerde patroon van tijgernootjes is geldig als merk geregistreerd.

TLG. Makes Legal Simple.

Wat is er aan de hand?

Frito-Lay brengt al jaren “Tijgernootjes” op de markt en heeft de vormgeving daarvan, namelijk een geschakeerd kleurenpatroon, als merk geregistreerd. Intersnack biedt nu “Girafnootjes” aan die qua vormgeving aanzienlijk overeenkomen met de Tijgernootjes.

Lees verder