Hallou en SPA – merkhouders terug in hun hok

Zowel met betrekking tot het merk HALLOUMI als met betrekking tot het merk SPA (volgende blog) zien we beperkende uitspraken in unierechtelijke procedures, zowel de administratieve voor het EUIPO (unie merken- en modellenbureau in Alicante) als voor unierechters (Gerecht van Eerste Aanleg GEA en Europese Hof van Justitie HvJEU). In deze blog bespreek ik de kaas, in de volgende het bronwater. Omdat ik het nooit samen op tafel zet heb ik er ook maar 2 blogs van gemaakt. Verschil moet er zijn.

Halloumi is natuurlijk niet zomaar kaas. Geheel terzijde … kent u een gewone “zomaar kaas”? Nee, elke kaas is bijzonder, qua smaak, herkomst dan wel uiterlijk. Er zijn dan ook tal van wensen en mogelijkheden, binnen en buiten IE, om kazen iets exclusiever te maken. Als de maker dat wil. En als wij dat willen.

Halloumi is …. nou …. lees maar:

WHAT IS HALLOUMI?

If the fate of the world hung in the balance, you’d need a cheese that wouldn’t “crumble” under pressure! Wow, that sucked. Ok, let me try again. Picture a movie theater turning dark.  The announcer’s deep baritone leaps at you from the shadows.  “In a world torn in half, two cheese’s united by brine, shredded by hunger….”. Nope, not working…..Halloumi is a brined cheese usually made from a mix of goat and sheep milk.  Cow is sometimes thrown in when there is a shortage of the other two or prices are high. Halloumi is known for its very high melting point.  So you can fry or grill the cheese. This is why you often see it with the same hatch marks that you get when sear a steak. Bron: Archaeology of Cheese.

De Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi is houder van het Uniemerk Halloumi. Op basis daarvan maakt zij bezwaar en diende zij een oppositie in tegen het aangevraagde merk BBQloumi. Het Europese merkenbureau EUIPO heeft de ingestelde oppositie van Halloumi tegen BBQloumi afgewezen. Halloumi ging hiertegen in beroep. Het beroep werd door EUIPO’s Kamer van Beroep verworpen. Dat was intern administratief.

De Kamer van Beroep stelde dat een collectief Uniemerk in het kader van een oppositieprocedure op dezelfde wijze als individuele merken moet worden beoordeeld. De Kamer van Beroep was van mening dat Halloumi een zwak onderscheidend vermogen heeft nu deze term louter wordt gebruikt voor het duiden van een productsoort. Heel erg verklarend is dat argument niet. Hoezo: productsoort? Heft niet elk merk betrekking op een “productsoort”. Waarschijnlijk is dat wat wij in het merkenrecht een ‘soortnaam’ noemen. Voor de Kamer van Beroep is er geen sprake van verwarringsgevaar. Daarbij let de Kamer mede op de geringe visuele overeenstemming tussen Halloumi en BBQloumi, en op het ontbreken van fonetische dan wel begripsmatige overeenstemming.

Ik weet eigenlijk niet waarom Halloumi niet de weg van een unierechtelijk beschermde Geografische aanduiding heeft gekozen, maar van een collectief merk. Maar goed – dat is een andere blog: Ze smelten de kazen (over Morbier kaas). Eet smakelijk.

Halloumi gaat in beroep bij het EU Gerecht van Eerste Aanleg. tevergeefs. Het GEA zegt hetzelfde als het EUIPO. Dat door naar het Europese Hof..Die beslist anders en wijst er o.a. op dat de geringe mate van overeenstemming tussen het merk Halloumi en het aangevraagde teken BBQloumi zou kunnen worden gecomoenseerd door een grotere soortgelijkheid. Op zich ook een argument dat te denken geeft. Het HvJEU wil dat de rechter in eerste aanleg (het GEA) daar nog eens vanuit dat criterium naar kijkt, en dan een nieuwe uitspraak doet. Het GEA doet haar huiswerk over maar blijft bij haar mening: geen verwarringsgevaar. BBQloumi mag gewoon.

Het GEA oordeelt (op 20 januari 2021) dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en dat het EUIPO de oppositie terecht heeft afgewezen. Het merk en het teken stemmen overeen wat betreft het element ‘loumi’. Dit element heeft een zwak onderscheidend vermogen, waardoor de aandacht van de consument getrokken zal worden naar het eerste deel van het woord. In dit geval is dat ‘BBQ’, waardoor geen sprake zal zijn van verwarringsgevaar met het merk HALLOUMI. Daarbij heeft het merk HALLOUMI weinig onderscheidend karakter, nu het merk verwijst naar de generieke naam van het type kaas en niet naar de herkomst ervan. Er is geen sprake van gevaar voor herkomstverwarring nu de consument, gelet op de kleine mate van overeenstemming tussen ‘BBQLOUMI’ en ‘HALLOUMI’, geen verband zal leggen tussen het merk en het teken.

Bij LOUMI begint dus de Victorie.

Bronnen: