BLOG

Rumoer rond Rumag

IE-rechten op interpunctie, een letter, een cijfer, een lettertype, een woord, een geluid of een stijl. Ofwel: over minimalisme in het IE-recht

Romeinen klagen Rumag aan voor gebruik puntjes tussen de woorden

30 maart 2020 door Sake van der Wal en Jos Maalderink in De Speld

De problemen blijven zich opstapelen voor Rumag. Gisteren werd in Zondag met Lubach al wereldkundig gemaakt dat ze hun quotes uit het Engels jatten, vanochtend kreeg het populaire mediamerk een gepeperde brief op de deurmat van de Romeinen. De oude beschaving beschuldigt Rumag ervan hun manier van schrijven, met puntjes tussen elk woord, te hebben geplagieerd.

“Allemaal leuk en aardig die puntjes, maar wij deden dat 2000 jaar geleden al”, zegt advocaat Marcus Tullius Cicero namens de Romeinen.

“Het is onderdeel van onze beschaving, je kunt dat niet zomaar kopiëren en op een T-shirt zetten. Hoelang nog, Rumag, zult u ons geduld op de proef stellen en ons plagiëren?”

De Romeinen eisen dat Rumag, als het schuldig wordt bevonden, publiekelijk voor de leeuwen wordt gegooid. “Zoals ze bij ons zeggen: DURA·LEX·SED·LEX.”

Romeins rumoer all around

Zo schreef De Speld 3 dagen geleden. De wikipedia pagina over Rumag is genomineerd om verwijderd te worden. De eerste IE-blog was gisteren ook al geschreven. En het BBIE kwam met een “persbericht” (5 vragen over IE naar aanleiding van …). Wat is er aan de hand? Als inmiddels Of counsel op leeftijd ben ik weliswaar een Vage Vriend van De Speld, maar moest ik – zeker op 1 april – voor Rumag twee keer met mijn ogen knipperen. Ik ben niet zozeer van de Rude Magazines, maar zeker wel van Monty Python. Spot the difference.

In deze tijden van corona wordt het minimalisme in allerlei domeinen vaak heroverwogen. Deze blog gaat dan maar over het minimalisme in het IE-recht. Hoe klein moet iets zijn om onder de drempel van IE-bescherming te vallen? Ik ga het na voor het auteursrecht, het merkenrecht en het modelrecht, in samenhang. En blog-kort door de bocht. Ik hou het juridisch. Want de verwijten over verdienen aan de creativiteit dan wel de ziekte van anderen, die treffen best een veel ruimere kring, waarbij ik dan maar een beetje neutraal denk aan uitgevers en zorgverzekeraars. Maar dat geheel terzijde.

Op zoek naar de bodem van IE

In het auteursrecht geldt de drempel van originaliteit. Officieel: iets moet een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Het tegendeel van “origineel” is “banaal” (jurisprudentie). In het merkenrecht moet er sprake zijn van “onderscheidend vermogen”. Het teken moet “niet te eenvoudig” en “niet te ingewikkeld” zijn. En in het modelrecht geldt de (relatieve) nieuwheidseis en de eis van een “eigen karakter” (een lagere drempel dan in het auteursrecht overigens).

Hoever komen we daar mee? Ik zet een paar dingen onder elkaar.Met een paar linkjes naar onderliggende “waarheden”.

Het “iets” / object

Toets aan het criterium

En dus wel of geen IE

8

Niet origineel

Niet onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Geen merkrecht

Geen modelrecht

Q

Niet origineel

Niet onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Geen merkrecht

Geen modelrecht

Niet origineel

Niet onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Geen merkrecht

Geen modelrecht

4711

Niet origineel

Onderscheidend

Nieuw (?)

Geen auteursrecht

Wel merkrecht (WIPO 276013-4711)

Geen modelrecht (woord v. logo)

3M

Niet origineel

Onderscheidend

Nieuw (?)

Geen auteursrecht

Wel merkrecht (WIPO 1519361- 3M)

Geen modelrecht (woord v. logo)

appel

appels en peren

Niet origineel

Niet onderscheidend (?)

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Geen merkrecht (wel in beeldmerk)

Geen modelrecht

jumbo

olifant

Niet origineel

Wel onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Wel merkrecht (vele inschrijvingen)

Geen modelrecht

samba

rumba

tango

Niet origineel

Wel onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Wel merkrecht (vele inschrijvingen)

Geen modelrecht

verrukkuluk

Origineel

Onderscheidend (?)

Nieuw

Wel auteursrecht (HR)

Wel merkrecht (niet ingeschreven)

Geen modelrecht (woord)

wijnen, wijnen, wijnen

Niet origineel (?)

Niet onderscheidend

 

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Geen merkrecht (ingeschreven is “HALF 12, WIJ GAAN WIJNEN, WIJNEN, WIJNEN” (nr1400459)

Geen modelrecht

Origineel

Onderscheidend

Nieuw

Wel auteursrecht

Wel merkrecht

Wel modelrecht (logo)

Origineel

Onderscheidend

Nieuw

Wel auteursrecht

Wel merkrecht

Wel modelrecht (logo)

IE

Niet origineel

Niet onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Geen merkrecht

Geen modelrecht (woord v. logo)

Origineel

Niet onderscheidend

Nieuw

Auteursrecht

Geen merkrecht (BBIE weigering)

Wel modelrecht (BBIE nr 86204-01)

Origineel

Onderscheidend

Nieuw

Wel auteursrecht

Wel merkrecht

Wel modelrecht (logo)

Wij dansen de Samba

Niet origineel

Niet onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Geen merkrecht

Geen modelrecht

Wij.dansen.de.Samba

Origineel (?)

Onderscheidend

Niet nieuw (?)

Wel auteursrecht

Wel merkrecht (niet aangevraagd)

Geen modelrecht

Snelle Jelle

Niet origineel

Onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Wel merkrecht (BBIE nr 0730196)

Geen modelrecht (woord v. logo)

Origineel

Onderscheidend

Nieuw

Wel auteursrecht

Wel merkrecht (BBIE nr. 0972806)

Wel modelrecht

JoeJoe

Niet origineel

Onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Wel merkrecht (BBIE.nr 1038473)

Geen modelrecht

Have a break ….

Niet origineel (?)

Onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Wel merkrecht (HvJEU)

Geen modelrecht

Origineel

Onderscheidend

Nieuw

Wel auteursrecht

Wel merkrecht

Wel modelrecht

Logica brengt je van A naar B

Verbeelding brengt je overal

Origineel

Niet onderscheidend

Niet nieuw

Wel auteursrecht

Geen merkrecht

Geen modelrecht

de eerste negen noten van “Für Elise” van Beethoven

Origineel

Onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht (meer)

Wel merkrecht (HvJEU 2003)

Geen modelrecht

Een ringtone

Origineel

Onderscheidend

Nieuw

Wel auteursrecht

Wel merkenrecht

Geen modelrecht (geluid v. vorm)

Wat zien we nu aan algemene zaken in bovenstaande tabel?

Al te basale “ietsen” / objecten zijn banaal (geen auteursrecht, te eenvoudig (geen merkrecht) en niet nieuw (geen modelrecht). Dat geldt als uitgangspunt voor één enkele letter, één enkel cijfer, één enkel woord of ook een paar woorden.

Toevoeging van een grafisch element leidt al snel tot IE-bescherming. Dat maakt iets wat het niet is (soms) juist wél origineel, onderscheidend of nieuw. Je gaat dan richting logo. Bijna elk logo voldoet daaraan, ook al is het “alleen maar” met een bepaald lettertype of een bepaalde schrijfwijze.

Het auteursrecht is niet zo moeilijk. Als je weet wat “banaal’ is. Het merkenrecht is ook best wel duidelijk. heel veel is mogelijk als “teken”, zeker na de laatste verschuiving richting digitale registratiemogelijkheden. Het modelrecht is nog het lastigst. Want “nieuwheid” is relatieve nieuwheid (anders dan in het octrooirecht), en dat is niet de enige eis. Voor je het weet raak je verzeild in een discussie over wat het vormgevingserfgoed is. Altijd lastig. Dat wist die Romeinen ook al.

Bij meer vragen gewoon even bellen of mailen met TLG.

Deze kort-door-de-bocht-blog ging over de vraag of je ergens een IE-recht op kunt hebben. Een heel andere vraag is of iemand die jouw “iets”/ object gebruikt vervolgens dan inbreuk maakt. In het auteursrecht mag je niet “overnemen”, maar wel citeren en nog veel meer. In het merkenrecht wordt verwarringsgevaar tegengegaan. In het merken- en in het modellenrecht speelt ook de klasse waarin het merk of model is ingeschreven. En er zijn algemene zaken als de vrijheid van meningsuiting en creatieve vrijheid. Daar kom ik in volgende blogs nog wel wat uitvoeriger op terug.

Bronnen:

 

TLG. neemt maatregelen tegen hamsteren van New Legal

The Legal Group Advocaten (TLG.) heeft vandaag effectieve maatregelen genomen tegen het hamsteren van juridisch advies. We hebben de afgelopen weken moeten vaststellen dat ondernemers niet meer bereid zijn om de hoge tarieven van de grote kantoren te betalen en massaal New Legal zijn gaan inkopen. Daarbij kochten sommige ondernemers zoveel New Legal in dat de juridische capaciteit bij TLG. overbelast dreigde te raken. TLG. heeft er nu voor gekozen om per onderneming nu nog één New Legal abonnement toe te staan, zodat alle ondernemers kunnen blijven profiteren van de voordelen van New Legal.

Het algemeen belang en de onvoldoende toepassing in het octrooirecht – corona bestrijdingsmiddelen

Af en aan lezen we berichten over de beperkte beschikbaarheid van corona-bestrijdingsmiddelen. Waar dat om fysieke beperkingen gaat zullen die moeten worden aangesproken door “extra productie”. Een beetje oorlogsindustrie kan in deze tijd geen kwaad, natuurlijk.

Het ontbreekt momenteel echter aan de essentiële ondersteuning waarin alleen de staat kan voorzien: tijdelijke dwanglicenties op intellectueel eigendom zijn nodig om uit het keurslijf van de standaardisatie te breken. Er moet ontheffing komen van aanbestedingsregels. Er is een ‘oorlogskas’ nodig om aanbetalingen te doen. NRC, 25 maart 2020, Rosanne Hertzberger en Cees Dekker.

Waar het gaat om door octrooien afgeschermde producten is het inderdaad goed om te wijzen op de weg van de zgn. dwanglicentie in het algemeen belang en wegens onvoldoende toepassing. Lodewijk Asscher deed dat vandaag natuurlijk ook al in het Tweede Kamerdebat van vandaag. Keurig! Lees verder

Van WTV naar NOW – de impact van Corona

Het zal niemand zijn ontgaan, vrijwel het hele land ligt nagenoeg plat vanwege de maatregelen die zijn getroffen vanwege het oprukkende Coronavirus. Social distancing is het gesprek van de dag. Niet alleen omdat er toch nog onduidelijkheden zijn over wat nou wel en wat nou niet mag, maar ook en juist omdat we nu opeens worden geconfronteerd met de feitelijke onmogelijkheid om vrijelijk met familie en vrienden af te spreken, met je collega’s samen te werken, jouw favoriete (gym)klasje te volgen of te sporten in jouw gym. Zoiets simpels als naar buiten gaan, kan al de nodige hoofdbrekens opleveren.

Elke dag vindt wel een persconferentie plaats, waarin nieuwe maatregelen worden afgekondigd of maatregelen worden getroffen om werkgever, werknemers en zelfstandigen tegemoet te komen. En niet geheel onterecht. Wij merken namelijk dat vrijwel al onze cliënten op de een of andere manier wel getroffen worden door deze maatregelen.

Daar waar de telefoon tot gister begin van de avond roodgloeiend stond over de werktijdverkorting (WTV), zijn er nu veel vragen over het noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW). De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de vele vragen niet direct beantwoord kunnen worden, omdat er nog hard gewerkt wordt aan de invoering van dit noodfonds. De verwachting is dat er op korte termijn tot een werkbare uitvoering gekomen kan worden. Een ieder wacht in spanning af…

Wat wel al bekend is over het NOW, is het volgende:

 • De mogelijkheid tot werktijdverkorting wordt per direct stopgezet, en wordt dus vervangen door de tijdelijke maatregelen NOW;
 • Onder de WTV verleende vergunningen blijven gelden, maar bij een verlenging zal het NOW gaan gelden;
 • Ingediende aanvragen onder de WTV worden automatisch omgezet naar een NOW-aanvraag; en
 • Het NOW is een regeling die ziet op een tijdelijke tegemoetkoming (3 maanden met de mogelijkheid tot verlenging van 3 maanden) van de loonkosten voor zowel vast als flexibel personeel.

Deze regeling gaat gepaard met een aantal voorwaarden, die het volgende inhouden:

 • Wil je als werkgever voor de regeling in aanmerking komen, dan mag er geen personeel op grond van bedrijfseconomische redenen ontslagen worden gedurende de periode waarover tegemoetkoming wordt ontvangen;
 • Er wordt tenminste 20% omzetverlies verwacht; en
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart jl.

En als je nou aan deze voorwaarden voldoet, maak je als werkgever aanspraak op het volgende:

 • De tegemoetkoming in de loonkosten zal maximaal 90% van de loonsom zijn en is afhankelijk van de terugval in omzet;
 • Valt 100% van de omzet weg, dan bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever, valt er minder dan 50% omzet weg, dan bedraagt de tegemoetkoming 45% en bij 25% minder omzet is dat 22,5%. tegenover deze tegemoetkoming staat dat werkgevers hun personeel 100% loon doorbetalen;
 • Uitgangspunt is dat het UWV op basis van de aanvraag NOW eerst 80% van de verwachte tegemoetkoming als voorschot aan de werkgevers verstrekt. De werkelijke omzetdaling wordt achteraf vastgesteld; en
 • Voor aanvragen boven een bepaalde omvang (wat nog bekend moet worden gemaakt) is een accountantsverklaring vereist.

Wij houden de ontwikkelingen nauw in de gaten en informeren hier als er meer of nieuwe informatie beschikbaar is.

Heb je vragen of wil je advies, dan kan je altijd contact met ons opnemen.

New Legal – No stress

New Legal – no stress; het juridische medicijn voor ondernemers in deze lastige tijd

Wij begrijpen als geen ander dat in deze roerige tijd van het Coronavirus ondernemers voor meerdere juridische uitdagingen komen te staan wat vaak weer leidt tot hoge (juridische) kosten, waar je als ondernemer niet op zit te wachten. Daar heeft The Legal Group een passende oplossing voor bedacht: ‘New Legal No stress’.

Lees verder

Modelrecht en modelregistratie – een recht en een vak apart

Het modelrecht is of lijkt een “ondergeschoven kindje” in de intellectuele eigendom. Om allerlei redenen is de scope van het recht beperkt gebleven. De laatste tijd lijkt er een hernieuwde belangstelling voor het modelrecht te bestaan.

Die hernieuwde belangstelling vloeit o.a. voort uit de (lastige, strikter geïnterpreteerde?) drempeleisen voor auteursrechtelijke bescherming,  voor vormmerk bescherming en voor bescherming op grond van zgn. “slaafse nabootsing”.  Auteursrechtelijke bescherming en bescherming wegens slaafse nabootsing op bijv. een fietsmand of op mode wordt vaak niet verleend, omdat een “persoonlijk stempel” ontbreekt respectievelijk het object niet bijzonder genoeg is voor onrechtmatige daadsbescherming. En bij bescherming als vormmerk gelden allerlei (merk)functie-beperkingen.

Lees verder