BLOG

IE op de kermis – around and around we go …

In deze blog bespreek ik drie kermis-zaken. Ze gaan over veel IE. Er zijn octrooien, er zijn niet geregistreerde gemeenschapsmodellen, er zijn modellen, er is auteursrecht en er is natuurlijk slaafse nabootsing. Er zijn ongetwijfeld ook merkregistraties, maar die leveren nog de minste problemen op.

  • In 2008 spreekt de voorzieningenrechter in Haarlem zich uit in de zaak van de kermisattracties Around the World en Starflyer – geen inbreuk
  • In 2015 oordeelt het Hof Den Bosch over de kermisattracties Freak Out en Hang Over – inbreuk, op sier-elementen
  • In 2023 doet de rechtbank Rotterdam een uitspraak over Freak Out en Royal King – geen inbreuk

Het is en blijft lastig om een weg in te vinden op de kermis. Het blijft draaien. Vandaar zeg ik Rihanna na:

Round and around and around and around we go

Oh, now tell me now, tell me now, tell me now you know

Not really sure how to feel about it

Lees verder

Van Hooijdonk vs. Steijn – conflicterende grondrechten 

Onlangs kwam oud-voetballer Pierre van Hooijdonk in het nieuws, omdat hij zich nogal vrij had uitgelaten over Ajax-trainer Maurice Steijn. In het programma NOS Studio Voetbal sprak hij over de ‘duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers’ die Steijn zou hebben gemaakt in zijn tijd bij NAC Breda. Kort daarna spande Steijn een kort geding aan, omdat zijn reputatie op basis van deze uitspraak op het spel stond. Uiteindelijk stemde Van Hooijdonk in met een rectificatie van zijn uitspraak en werd er afgezien van een kort geding.

Lees verder

Is kindvloggen de kinderarbeid van de 21e eeuw?

Het fenomeen kindvloggers is al lang geen nieuws meer. De eigen Youtube-kanalen van verschillende kinderen waarop zij hun dagelijkse bezigheden delen schieten als paddenstoelen uit de grond. En met succes, want de jonge influencers verdienen hier ook een heus “zakcentje” mee. Arbeidsrechtelijk gezien zorgt dit succes wel voor een overtreding van het verbod op kinderarbeid, grotendeels neergelegd in de Arbeidstijdenwet, welk verbod in beginsel inhoudt dat een kind onder de 16 jaar (op een aantal uitzonderingen na) geen arbeid mag verrichten. Daarom rijst de vraag in dit geval ‘Is kindvloggen de kinderarbeid van de 21e eeuw?’

Lees verder

Vernieuwingen in het octrooirecht – meer unitair. Maar smaakt zo’n eengemaakt octrooigerecht nu ook echt?

Afbeelding bovenbanner: Suus van den Akker – Orde van Octrooigemachtigden

Per vandaag – 1 juni 2023 – is ons octrooirecht procedureel behoorlijk bijgesteld. Er is zowel een unitaire werking van Europese octrooien bijgekomen (Unitary Patent), als een Eengemaakt Octrooigerecht (Uniform Patent Court). For better for worse, moeten we zeggen, want er zijn zeker niet alleen voordelen. En de totstandkomingsgeschiedenis van meer dan 10 jaar geeft alleen al te denken.

IE-rechten zijn in beginsel nationale rechten. In de EU zijn de afgelopen 20 jaar een aantal unierechten ontstaan. Dat zijn rechten die je krijgt of aanvraagt voor de gehele EU. Dat betreft het merkenrecht, het modellenrecht en het kwekersrecht. Drie gemeenschapsrechten. Meer dan 10 jaar geleden ontstond een discussie of ook het octrooirecht zo’n gemeenschapsrecht zou moeten worden. Had gekund. Maar is het niet geworden. Ancient history.

Lees verder

Duurzaamheid en octrooirecht

Duurzaamheid en IE – dus ook in het octrooirecht

Duurzaamheid is een steeds krachtiger criterium bij het beoordelen van allerlei octiviteiten. In het IE-recht zagen we het tot nu toe voornamelijk in het reclame- en het merkenrecht een rol krijgen. Daar was en is aandacht voor in tal berichten, arikelen en bijeenkomsten. Eind 2022 schreef ik er een wat meer algemene blog over. In deze blog betrek ik duurzaamheid op octrooirecht. Ik zet daarbij drie accenten. Ten eerste de opgeworpen drempel bij het octrooieren van klassieke plant-veredeling. Ten tweede de vraag naar de ratio van octrooier die betrekking hebben op biologische duurzaamheid, en ten derde de meer algemene bedenking tegen de gedachte dat we waar het innovatie betreft zouden zijn aangewezen op octrooien, ook (of zelfs) waar het duurzaamheid betreft.

Lees verder

Hart tegen Hart – IKEA en IKEA – je hoort de Bad Spaniels grommen – om maar te zwijgen over George Floyd ….

Vier zaken met geheel verschillende achter- en ondergronden. Toch in één blog. Wat ze gemeen hebben is de expansiedrang van IE-rechten en daartegenover het publiek domein en in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting. Het gaat nu over auteursrecht en merkenrecht. Hoever gaat de exclusiviteit van die rechten? Waar houden ze op? Waar zijn anderen dus vrij? IE-rechten staan steeds meer onder druk vanuit allerlei niet-juridische, sociale en maatschappelijke overwegingen. Begrenzing komt steeds meer van buiten het IE-recht. Dat is een interessant thema.

Lees verder