Categorie archieven: IE rationales

Deze categorie gaat over de dragende gronden van IE. I.h.a. zijn dat het bevorderen van creative prestaties (auteursrecht en aanverwante rechten); innovatiebevordering (rechten op techniek zoals octrooirecht en kwekersrecht) en markttransparantie (de op communicatie gerichte rechten zoals het merkenrecht). Het zijn deels persoonsgebonden gronden en deels economische gronden.

Vrijheid en recht – wat mag je zeggen en wat mag je doen? Deel 3: maatschappijkitiek

Dit is het derde deel van een vijfluik over vrijheid van meningsuiting in een creatieve, innovatieve of communicatieve omgeving, en de grenzen die daarvoor (hebben te) gelden. Dit deel richt zich op uitingen in het kader van maatschappijkritiek.

Delen 1 en 2 gaan in wat meer algemene zin over beginselen, uitgangspunten en meningen. De delen 4 en 5 gaan over de betekenis van al deze meer algemene beginselen voor het intellectuele eigendomsrecht en het reclamerecht.

Vrijheid en recht – wat mag je zeggen en wat mag je doen? Deel 2: de juridische kaders

Over het recht “to offend, shock and disturb”

Dit is het tweede deel van een vijfluik over vrijheid van meningsuiting in een creatieve, innovatieve of communicatieve omgeving, en de grenzen die daarvoor (hebben te) gelden. Het gaat in wat meer algemene zin over beginselen, uitgangspunten en meningen. Deel 3 richt zich op uitingen in het kader van maatschappijkritiek. De delen 4 en 5 gaan over de betekenis van al deze meer algemene beginselen voor het intellectuele eigendomsrecht en het reclamerecht.

Vrijheid en recht – wat mag je zeggen en wat mag je doen? Deel 1: een toenemende maatschappelijke onverdraagzaamheid

Over het recht “to offend, shock and disturb”

Dit is het eerste deel van een vijfluik over vrijheid van meningsuiting in een creatieve, innovatieve of communicatieve omgeving, en de grenzen die daarvoor (hebben te) gelden. Het gaat in wat meer algemene zin over beginselen, uitgangspunten en meningen. Deel 2 gaat over een aantal juridische toetsingskaders. Deel 3 richt zich op uitingen in het kader van maatschappijkritiek. De delen 4 en 5 gaan over de betekenis van al deze meer algemene beginselen voor het intellectuele eigendomsrecht en het reclamerecht.

Want spelen met LEGO blijft fijn

Een duidelijk voorbeeld van spelen met IE-rechten is de strategie die Lego heeft gevolgd bij de bescherming van haar basissteen (2 × 4). De basissteen is een product met een technisch en vormgevingscomponent. De techniek bestaat uit de cilindrische noppen die het mogelijk maken om stenen stevig op elkaar te stapelen. De vormgeving bestaat uit de kleur en de wijze waarop de steen zelf is vormgegeven. Ook is op de steen zelf altijd de naam Lego terug te vinden (tegenwoordig op de noppen). De LEGO-groep heeft op de cilindrische klemtechniek in 1958 in verschillende (strategische) landen een octrooi gekregen. De LEGO-groep heeft haar octrooien wereldwijd voor de maximale beschermingsduur van twintig jaar gehouden en verdedigd. In 1978 verliep in de meeste landen in de wereld het octrooi op de basissteen. Met het verlopen van de beschermingsduur is de IE-bescherming van de Legosteen ten einde gekomen. Het is de LEGO-groep echter tot zeker aan het begin van deze eeuw gelukt om de directe concurrenten van de markt af te houden.

Lees verder

Ze smelten de kazen!! ofwel … komt een BOA bij IE

Deze blog gaat over een uitspraak van het Europese Hof van eind vorig jaar. Daarin werd kort gezegd beslist dat de bescherming voor geografische aanduidingen, tot nu toe namen, zich ook uitstrekt tot een kenmerkende vorm of een kenmerkend uiterlijk. In een volgende blog beschrijf ik een andere uitbreiding van het vormmerk door datzelfde Europese Hof over het LEGO-blokje). Vormbescherming heeft ineens en onverwacht van twee kanten een impuls gekregen. N.m.m. overigens tussen ratio en willekeur.

Lees verder

De (merk)geheimen van SPA

Over Spa Rood, Spa Blauw, SpagO, Spa Wisdom, Spa Secrets, ASP, SPA’STA en SPARTA

Spa is altijd een mooi voorbeeld geweest in het merkenrecht. Is het een merk? Of is het een soortnaam? Bestaat Spa als merk? Of is het Spa bronwater – merk met een soortnaam toegevoegd? Als ik op een terras een spa blauw bestel, en ik krijg een Sourcy still – is dat dan merkinbreuk? En waar mag je spa dan eventueel nog wel voor gebruiken? Voor wellness? Voor een hamman? Voor andere gezondheidsproducten dan mineraalwater? Voor cosmetica?

Lees verder