Categorie archieven: Merkenrecht

Rumoer rond Rumag

IE-rechten op interpunctie, een letter, een cijfer, een lettertype, een woord, een geluid of een stijl. Ofwel: over minimalisme in het IE-recht

Romeinen klagen Rumag aan voor gebruik puntjes tussen de woorden

30 maart 2020 door Sake van der Wal en Jos Maalderink in De Speld

De problemen blijven zich opstapelen voor Rumag. Gisteren werd in Zondag met Lubach al wereldkundig gemaakt dat ze hun quotes uit het Engels jatten, vanochtend kreeg het populaire mediamerk een gepeperde brief op de deurmat van de Romeinen. De oude beschaving beschuldigt Rumag ervan hun manier van schrijven, met puntjes tussen elk woord, te hebben geplagieerd.

“Allemaal leuk en aardig die puntjes, maar wij deden dat 2000 jaar geleden al”, zegt advocaat Marcus Tullius Cicero namens de Romeinen.

“Het is onderdeel van onze beschaving, je kunt dat niet zomaar kopiëren en op een T-shirt zetten. Hoelang nog, Rumag, zult u ons geduld op de proef stellen en ons plagiëren?”

De Romeinen eisen dat Rumag, als het schuldig wordt bevonden, publiekelijk voor de leeuwen wordt gegooid. “Zoals ze bij ons zeggen: DURA·LEX·SED·LEX.”

Romeins rumoer all around

Zo schreef De Speld 3 dagen geleden. De wikipedia pagina over Rumag is genomineerd om verwijderd te worden. De eerste IE-blog was gisteren ook al geschreven. En het BBIE kwam met een “persbericht” (5 vragen over IE naar aanleiding van …). Wat is er aan de hand? Als inmiddels Of counsel op leeftijd ben ik weliswaar een Vage Vriend van De Speld, maar moest ik – zeker op 1 april – voor Rumag twee keer met mijn ogen knipperen. Ik ben niet zozeer van de Rude Magazines, maar zeker wel van Monty Python. Spot the difference.

In deze tijden van corona wordt het minimalisme in allerlei domeinen vaak heroverwogen. Deze blog gaat dan maar over het minimalisme in het IE-recht. Hoe klein moet iets zijn om onder de drempel van IE-bescherming te vallen? Ik ga het na voor het auteursrecht, het merkenrecht en het modelrecht, in samenhang. En blog-kort door de bocht. Ik hou het juridisch. Want de verwijten over verdienen aan de creativiteit dan wel de ziekte van anderen, die treffen best een veel ruimere kring, waarbij ik dan maar een beetje neutraal denk aan uitgevers en zorgverzekeraars. Maar dat geheel terzijde.

Op zoek naar de bodem van IE

In het auteursrecht geldt de drempel van originaliteit. Officieel: iets moet een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Het tegendeel van “origineel” is “banaal” (jurisprudentie). In het merkenrecht moet er sprake zijn van “onderscheidend vermogen”. Het teken moet “niet te eenvoudig” en “niet te ingewikkeld” zijn. En in het modelrecht geldt de (relatieve) nieuwheidseis en de eis van een “eigen karakter” (een lagere drempel dan in het auteursrecht overigens).

Hoever komen we daar mee? Ik zet een paar dingen onder elkaar.Met een paar linkjes naar onderliggende “waarheden”.

Het “iets” / object

Toets aan het criterium

En dus wel of geen IE

8

Niet origineel

Niet onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Geen merkrecht

Geen modelrecht

Q

Niet origineel

Niet onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Geen merkrecht

Geen modelrecht

Niet origineel

Niet onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Geen merkrecht

Geen modelrecht

4711

Niet origineel

Onderscheidend

Nieuw (?)

Geen auteursrecht

Wel merkrecht (WIPO 276013-4711)

Geen modelrecht (woord v. logo)

3M

Niet origineel

Onderscheidend

Nieuw (?)

Geen auteursrecht

Wel merkrecht (WIPO 1519361- 3M)

Geen modelrecht (woord v. logo)

appel

appels en peren

Niet origineel

Niet onderscheidend (?)

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Geen merkrecht (wel in beeldmerk)

Geen modelrecht

jumbo

olifant

Niet origineel

Wel onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Wel merkrecht (vele inschrijvingen)

Geen modelrecht

samba

rumba

tango

Niet origineel

Wel onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Wel merkrecht (vele inschrijvingen)

Geen modelrecht

verrukkuluk

Origineel

Onderscheidend (?)

Nieuw

Wel auteursrecht (HR)

Wel merkrecht (niet ingeschreven)

Geen modelrecht (woord)

wijnen, wijnen, wijnen

Niet origineel (?)

Niet onderscheidend

 

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Geen merkrecht (ingeschreven is “HALF 12, WIJ GAAN WIJNEN, WIJNEN, WIJNEN” (nr1400459)

Geen modelrecht

Origineel

Onderscheidend

Nieuw

Wel auteursrecht

Wel merkrecht

Wel modelrecht (logo)

Origineel

Onderscheidend

Nieuw

Wel auteursrecht

Wel merkrecht

Wel modelrecht (logo)

IE

Niet origineel

Niet onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Geen merkrecht

Geen modelrecht (woord v. logo)

Origineel

Niet onderscheidend

Nieuw

Auteursrecht

Geen merkrecht (BBIE weigering)

Wel modelrecht (BBIE nr 86204-01)

Origineel

Onderscheidend

Nieuw

Wel auteursrecht

Wel merkrecht

Wel modelrecht (logo)

Wij dansen de Samba

Niet origineel

Niet onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Geen merkrecht

Geen modelrecht

Wij.dansen.de.Samba

Origineel (?)

Onderscheidend

Niet nieuw (?)

Wel auteursrecht

Wel merkrecht (niet aangevraagd)

Geen modelrecht

Snelle Jelle

Niet origineel

Onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Wel merkrecht (BBIE nr 0730196)

Geen modelrecht (woord v. logo)

Origineel

Onderscheidend

Nieuw

Wel auteursrecht

Wel merkrecht (BBIE nr. 0972806)

Wel modelrecht

JoeJoe

Niet origineel

Onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Wel merkrecht (BBIE.nr 1038473)

Geen modelrecht

Have a break ….

Niet origineel (?)

Onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht

Wel merkrecht (HvJEU)

Geen modelrecht

Origineel

Onderscheidend

Nieuw

Wel auteursrecht

Wel merkrecht

Wel modelrecht

Logica brengt je van A naar B

Verbeelding brengt je overal

Origineel

Niet onderscheidend

Niet nieuw

Wel auteursrecht

Geen merkrecht

Geen modelrecht

de eerste negen noten van “Für Elise” van Beethoven

Origineel

Onderscheidend

Niet nieuw

Geen auteursrecht (meer)

Wel merkrecht (HvJEU 2003)

Geen modelrecht

Een ringtone

Origineel

Onderscheidend

Nieuw

Wel auteursrecht

Wel merkenrecht

Geen modelrecht (geluid v. vorm)

Wat zien we nu aan algemene zaken in bovenstaande tabel?

Al te basale “ietsen” / objecten zijn banaal (geen auteursrecht, te eenvoudig (geen merkrecht) en niet nieuw (geen modelrecht). Dat geldt als uitgangspunt voor één enkele letter, één enkel cijfer, één enkel woord of ook een paar woorden.

Toevoeging van een grafisch element leidt al snel tot IE-bescherming. Dat maakt iets wat het niet is (soms) juist wél origineel, onderscheidend of nieuw. Je gaat dan richting logo. Bijna elk logo voldoet daaraan, ook al is het “alleen maar” met een bepaald lettertype of een bepaalde schrijfwijze.

Het auteursrecht is niet zo moeilijk. Als je weet wat “banaal’ is. Het merkenrecht is ook best wel duidelijk. heel veel is mogelijk als “teken”, zeker na de laatste verschuiving richting digitale registratiemogelijkheden. Het modelrecht is nog het lastigst. Want “nieuwheid” is relatieve nieuwheid (anders dan in het octrooirecht), en dat is niet de enige eis. Voor je het weet raak je verzeild in een discussie over wat het vormgevingserfgoed is. Altijd lastig. Dat wist die Romeinen ook al.

Bij meer vragen gewoon even bellen of mailen met TLG.

Deze kort-door-de-bocht-blog ging over de vraag of je ergens een IE-recht op kunt hebben. Een heel andere vraag is of iemand die jouw “iets”/ object gebruikt vervolgens dan inbreuk maakt. In het auteursrecht mag je niet “overnemen”, maar wel citeren en nog veel meer. In het merkenrecht wordt verwarringsgevaar tegengegaan. In het merken- en in het modellenrecht speelt ook de klasse waarin het merk of model is ingeschreven. En er zijn algemene zaken als de vrijheid van meningsuiting en creatieve vrijheid. Daar kom ik in volgende blogs nog wel wat uitvoeriger op terug.

Bronnen:

 

Van Idee naar IE – 5e druk

Gesprek tussen Diederik Donk en Rudi Holzhauer naar aanleiding van het verschijnen (bij Kluwer) op 6 november 2019 van de vijfde druk van zijn leerboek Van idee naar IE.

D. Waar haal je de motivatie, energie en tijd vandaan om zo’n vijfde druk te schrijven?

R. Nou – dat is heel eenvoudig. Ik vind dit gewoon een erg leuk onderdeel in het recht. En als ik mensen (studenten en niet-juristen in de praktijk) daarmee verder kan helpen, of op een spoor kan zetten, dan is dat toch prachtig! Specialisten op IE-gebied weten het allemaal wel. Grote advocatenkantoren ook. Daar doe ik het dus niet voor. Maar de hele rest …. Top!!

D. Je bent nu sinds begin dit jaar aan ons kantoor TLG verbonden. Heeft je dat nog geholpen bij het schrijven van deze vijfde druk?

R. Zeker. Ik word door jullie steeds weer op de praktijk gedrukt. Ik schrijf blogs over jullie praktijkzaken. Die bed ik dan in de theorie. Precies dat wil ik ook in Van idee naar IE. Ik ben en blijf een wetenschapper, maar ik wil mijn kennis en expertise graag delen met de dagelijkse praktijk. En ik wil daar ook op afstemmen.

D. Er zijn allerlei hand- en leerboeken over intellectuele eigendom op de markt. Wat maakt jouw boek Van idee naar IE nu zo bijzonder?

R. Een paar dingen. Deze inleiding op het intellectuele eigendomsrecht houdt als enige het midden tussen een (veel te dik) handboek (voor de praktijk – en meestal niet voor het onderwijs), en een niet-wetenschappelijke tekst. Daarenboven is het de enige inleidende tekst met aandacht voor IE-strategie, en met een uitgebreid voorbeeld hoe alles (door)werkt in de praktijk. Dat is de casus Sanderteg. Uniek is verder ook de wisselwerking tussen geschreven tekst en online informatie, in de vorm van de begeleidende website www.ie-onderwijs.nl. Dat maakt vanuit didaktisch oogpunt tal van leerpaden mogelijk. Er is een toenemend en groeiend belang van IE, in het bijzonder op de domeinen dienstverlening, innovatie en marketing. De tekst is wat ingekort. Accenten zijn op de IE-hoofdrechten gelegd. Updates betreffen niet alleen het IE-recht, maar ook allerlei terminologie die door wet- en regelgever is veranderd en aangepast, meestal naar aanleiding van EU-regels (richtlijnen, verordeningen en rechterlijke uitspraken op EU-niveau). De uitgave combineert (als enige) een wetenschappelijke ondergrond met een praktijk-oriëntering. Er zijn geen noten, maar er zijn voldoende verwijzingen om die ondergrond aan te geven. Verdere toelichtingen staan op de bijbehorende website. Tekst en website zijn volkomen verweven. Aandacht voor IE-strategie en de uitgebreide casus Sanderteg zijn praktijk-onderdelen die in andere inleidingen IE ontbreken.

D. Heb je nou het idee dat ons vakgebied de laatste tijd veranderd is en nog verder zal gaan veranderen? En welke kant gaat het dan volgens jou op?

R. Ja en nee. Al het recht loopt altijd achter op de praktijk en de werkelijkheid. Er zijn veel “ouderwetse” en deels ook achterhaalde concepten. In het auteursrecht is het internet “de grote boosdoener”. In het octrooirecht zien we veel innovaties waarop dat recht “slecht past”. In het merkenrecht is dit jaar echt een inhaalslag gemaakt door allerlei “niet traditionele” (zo heten die dan) merken toe te laten tot merkbescherming. Bijvoorbeeld bewegingsmerken en multimediale merken. Daarvoor moesten ook digitale depots mogelijk worden. Dat kan nu allemaal. In beginsel verandert er weinig. Intellectuele eigendom = IE. Dat blijft. Maar wat je er onder laat vallen, en hoever de bescherming gaat – dat zijn ook rechtspolitieke beslissingen. Die kun je lang niet altijd rationeel volgen. Je kunt ze wel begrijpen, en vertalen naar de situatie van bijvoorbeeld een individuele client.

D. Is die intellectuele eigendom nou niet alleen iets voor marktleiders? Om de kleine concurrenten er onder te houden?

R. Nou nee. Juist niet, zou ik zeggen. Kijk …. De grote farmaceuten zin natuurlijk misbruikers van het octrooisysteem. Dan wordt het maatschappelijk nut van het (octrooi)recht uit het oog verloren. Ik zeg altijd: het IE-recht is er niet (alleen) voor de rechthebbende, maar heeft een marktfunctie. Neem nou de uitvinder van de inkeping in het beschuitje. Gewoon goed idee – octrooi – en dan …. Ja dan moet je je recht “gaan halen”. Maar dat lukt prima, hoor! Ik zie zoveel creatieve ondernemers om me heen … Die zou ik graag wijzen op en helpen met IE-bescherming van hun creatieve prestaties. Kijk ook eens naar de academische ziekenhuizen. Daar zit zoveel kennis en expertise! Dat moet je niet nodeloos laten “weglekken” naar anderen, die er goede sier (en goed geld) mee maken. Er is bij veel kennis-instituten steeds meer aandacht voor  kennis vermarkting.

D. Kun je eens kort aangeven wat er het laatste jaar zoal veranderd is. Verandert er überhaupt nou veel op dit vakgebied?

R. Waar werk jij? Het is verschrikkelijk zoveel als er in één jaar verandert. Als ik nou alleen naar de drie hoofdrechten kijk: auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht. In het auteursrecht kregen we het zgn. Copyright Reform Package en de zgn. DSM richtlijn. In het merkenrecht de Trademark Law Reform Package met tal van veranderingen, en in het octrooirecht veranderingen in de uniforme EU rechtspraak, en wat kleinere “aanpassingen”. Ik ga dat hier nu niet allemaal uitleggen. Lees het boekje maar. Of de site www.ie-onderwijs.nl. Een collega van ons zei: alle hand- en leerboeken kunnen de prullenbak in. Zoveel was/is er veranderd! Nou – mijn vijfde druk is in ieder geval bij.

D. Heb je het idee dat de praktijk zich voldoende bewust is van de toegevoegde waarde van IE?

R. Nee. Absoluut niet. Van hoog tot laag ontbreekt het aan awareness. Met “hoog” bedoel ik de boardroom. Ik pleit in mijn vijfde druk voor een CIPO. Wel eens van gehoord? Dacht ik al. Een Chief Intellectual Property Officer. Daar moet echt aan gewerkt worden. Wij gaan toch cursussen organiseren op dat niveau? Edison in the Boardroom, heet dat in de US. Zo moeten we ook onze cursus noemen. Ik heb bij Essent gewerkt, en daar was toen (jaren geleden) absoluut onvoldoende aandacht van het bestuur voor het beschermen en afschermen van innovaties binnen het bedrijf. De toenmalig CEO zei me: we zijn toch geen ingenieursbureau? Dom dom dom. Het latere Duitse moederbedrijf RWE had twee octrooi-mensen. Die beheerde een octrooiportefeuille, en die deden aan awareness binnen het bedrijf. Zo hoort het. En met “laag” bedoel ik al die creatieven in Amsterdam en Rotterdam (ja ja – ook daar buiten ..) die hun creatieve energie omzetten in innovatieve producten en diensten. Ze hebben vaak geen idee van de kracht (en marktmacht) van IE-bescherming. Je ziet dat de KvK en RVO daar nu ook aandacht voor vragen met voorlichting en cursussen, vanuit “de overheid”. Maar wij vanuit TLG moeten dat ook veel meer doen. Cursussen geven voor klanten, prospects en buitenstaanders. Inspirerende verhalen vertellen. Ik ben inzetbaar!

D. Rudi. Ik wist dat we een energiek persoon binnenhaalden! Kijk nou eens vooruit. Waar gaat IE heen de komende jaren?

R. Naar steeds meer samenloop. Naar steeds minder “fysiek”. Naar steeds meer aandacht voor het belang van creatieve prestaties (denk aan apps, business methods, marketing en technische innovaties), maar ook aan het belang van “sharing”, van het delen van al die zaken om win-win situaties te creëren (denk aan Tesla, die veel innovaties “weggeeft” om er gezamenlijk op vooruit te gaan). Die “industrietak” groeit. Zonder CO2 uitstoot …. Motto: wij weten meer dan ik. Om dat handen en voeten te geven in het IE-recht – dat is een prachtige uitdaging voor mij! Op naar de zesde druk!

IE-strategie – uitdagingen voor een groei-onderneming

Gebruik maken van IE is een keuze en geen verplichting. De keuze voor IE hangt vaak samen met de wijze waarop je tegen innovatie aankijkt en welke mogelijkheden je hebt om je producten te beschermen en in de markt te zetten (businessmodel). De keuze voor het gebruik van intellectueel eigendomsrecht speelt in een rol in verschillende fase van het proces van het ontwikkelen van een product. Ik zal daar in de komende tijd in een aantal blogs over IE-strategie op in gaan.

Wanneer er gekozen is om het product te beschermen door middel van IE-rechten moet worden bepaald welk IE-recht of welke IE-rechten het beste in staat zijn het product te beschermen. Bij het ontwikkelen van een beschermingsstrategie speelt niet alleen de keuze voor een bepaald IE-recht, of voor een combinatie van IE-rechten een rol maar ook de vraag in welke landen je bescherming wil en tegen welke prijs. Deze keuzes hebben betrekking op het geografische gebied en de kosten van bescherming. Dat zijn bij octrooi-, merken- en modelrecht (en bij alle andere industriële eigendomsrechten) onderdelen van een zogenoemde depotstrategie. Tot slot kunnen anderen (derden) op allerlei manieren betrokken zijn bij jouw IE-strategie.

Deze blog gaat over risico’s en valkuilen (lees: uitdagingen) voor een groei-onderneming. Commercieel gezien is het fijn om de eerste te zijn, de enige te zijn, de grootste te zijn en dat te blijven. In het IE-recht kan dat nu juist problemen geven.

Auteursrecht

In het auteursrecht is er de zgn. trendsetter/mode-valkuil. Dat betekent het volgende. Beschermde vormgevingselementen van een trendsetter kunnen verworden tot een stijl. Denk aan het swatch-horloge, de kubus van Rubik en de Tripp Trapp kinderstoel. Navolgers maken dan niet zozeer een bepaald (jouw) werk na, maar ze volgen een trend of een mode die jij met je baanbrekende ontwerp bent begonnen. Als zoiets gebeurt, kun jij je niet meer beroepen op je auteursrecht, want het volgen van een trend of een mode is immers vrij. Vanuit een juridisch oogpunt kun je dus beter geen trendsetter worden.

Merkenrecht

In het merkenrecht is er de valkuil van verwording tot soortaanduiding. Ook hier: als je heel erg onderscheidend (uniek) bent met een nieuw product of een nieuwe dienst, waar op het moment van introductie dus nog geen soortnaam voor bestaat, dat loop je het risico dat ‘het publiek’ (consumenten, afnemers) niet beter weet dan om elk soortgelijk product of dienst met jouw (merk)benaming te gaan aanduiden. Denk aan merken als Solex, Walkman, Aspirine, Luxaflex en Spa-rood. Als merkhouder kun je dit risico verkleinen door meteen bij introductie zelf een soortnaam te verzinnen, en die toe te voegen. Dus: Solex-bromfiets, Walkman-draagbare cassettespeler, Aspirine-pijnstiller, Luxaflex-zonwering, Spa-bronwater etc. Verword dus niet tot soortaanduiding!

Octrooirecht

In het octrooirecht is er in zekere mate de valkuil van de dwanglicenties. Een verstrekkend productmonopolie leidt onvermijdelijk tot een hele range van dwanglicenties. Zo is er de valkuil van ‘onvoldoende toepassing’. Als jij jouw geoctrooieerde uitvinding onvoldoende toepast (exploiteert), terwijl daar wel een (markt) behoefte voor bestaat, dan mogen anderen jouw uitvinding ook gaan toepassen. Ten tweede is er de valkuil van ‘afhankelijkheid’. Wanneer het gebruik van een geoctrooieerde uitvinding noodzakelijk is om een latere uitvinding toe te passen moet jij voor dat gebruik aan de latere octrooihouder een licentie verlenen. Hoe sterker en meeromvattend een octrooi is des te meer zal een octrooihouder geconfronteerd worden met deze ‘valkuilen’. Dat heet dan in vaktaal: dat de houder een standaard-essentieel octrooi (SEP), aan derden licenties moet verlenen onder FRAND-condities (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), dat wil zeggen onder voorwaarden die eerlijk, redelijk en niet-discriminerend zijn. In de praktijk vallen de valkuilen overigens wel mee, omdat er tegenover een dwanglicentie wel altijd een vergoeding staat.

Onrechtmatige daadsrecht

In het onrechtmatige daads-recht van de slaafse nabootsing is er de standaardisatie-valkuil. Dat betekent dat je zo succesvol bent geworden dat jouw product of prestatie in de markt als standaard gaat gelden. En een standaard is vrij. Andere producenten mogen jouw product (exact) namaken als de markt daar via een standaardisatiebehoefte om vraagt. Denk aan steigermateriaal dat op elkaar moet passen; aannemers en bouwers willen geen 6 soorten steigers en koppelingen. Denk ook aan Lego. Kinderen willen blokjes die op Lego passen. Als je marktleider bent geworden in steigermateriaal of constructiespeelgoed dan mogen anderen producten (exact na)maken die aansluiten bij of passen op jouw product. Dat is dan niet onrechtmatig als ‘slaafse nabootsing’. Wordt dus geen standaard!

Mededingingsrecht

En ten slotte is er dan nog het mededingingsrecht. Als je een (te) groot marktaandeel hebt is er de misbruik-valkuil. Je mag gerust een groot marktaandeel hebben, ‘de grootste zijn’ en je mag zelfs een ‘machtspositie’ hebben. Maar je mag geen misbruik maken van zo’n machtspositie. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren met een farmaceutische industrie door de manier waarop zij met het op de markt brengen van medicijnen omgaat, maar ook met een onderneming als Microsoft door de manier waarop zij haar besturingssystemen in de markt zet en met browserkeuze omgaat. Pas dus op voor machtsmisbruik!

De IE-sectie van TLG helpt je graag (verder) bij je IE-strategie.

Bron: R.W. Holzhauer en S.L. Gellaerts, Van idee naar IE, 5e druk, Kluwer 2019.

 

 

Wegwijzer digitale innovaties – neem nou: apps

Deze blog schrijf ik naar aanleiding van een artikel in het tijdschrift Computerrecht (2019/2) van mijn Rotterdamse oud-collega’s Helen Gubby en Cees van Noortwijk, samen met Jos Klaus (IE en technologie-advocaat van BarentsKrans). Die publicatie werd voorafgegaan door een blogbericht van Jos Klaus en een masterclass over dit onderwerp in november 2017. Een tweede aanleiding is een aanpassing in de 5e druk van het leerboek Van idee naar IE, waar onder de kop: “Goed idee, lastig IE” een paragraaf over “digitale innovaties” en de inpassing daarvan in het IE-recht is opgenomen. Onderaan dit blogbericht staan links naar een aantal nieuwe en wat oudere bronnen, als ook naar het gehele artikel in Computerrecht.

Lees verder

Wat een merk kan zijn. Neem nou … het positiemerk.

Voor wat kan gelden als een merk kunnen we naar verschillende juridische bronnen kijken. Voor Nederland is er het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom. In de EU zijn er een paar EU-merkenrichtlijnen, die – als het goed is – netjes in dat Benelux Verdrag zijn verwerkt. Ten derde is er de EU-merkenverordening. Die laatste creëert een zelfstandig unierecht, dat geldt in de hele EU. Naast en los van nationale merkenrechten.

Lees verder

Wacht niet te lang. Merkregistratie wordt per 1 januari duurder

Merkregistraties – Per 1 januari a.s. gewijzigde tarieven

Eerder schreven wij al eens over het belang van een modelbescherming en dan vooral een tijdige registratie van een model[1]. Een andere bekende vorm van bescherming van intellectueel eigendomsrecht, is de merkregistratie.

Nu de tarieven voor onder andere Benelux registraties per 1 januari 2019 op de schop gaan en voor veel bedrijven duurder zullen uitpakken, is het verstandig

Lees verder