Categorie archieven: Publiek domein

Deze categorie gaat over de buitengrens van IE. Vrijheid van expressie/meningsuiting; artistieke vrijheid ook. Grondrechten vrijheden.

Duurzaamheid en octrooirecht

Duurzaamheid en IE – dus ook in het octrooirecht

Duurzaamheid is een steeds krachtiger criterium bij het beoordelen van allerlei octiviteiten. In het IE-recht zagen we het tot nu toe voornamelijk in het reclame- en het merkenrecht een rol krijgen. Daar was en is aandacht voor in tal berichten, arikelen en bijeenkomsten. Eind 2022 schreef ik er een wat meer algemene blog over. In deze blog betrek ik duurzaamheid op octrooirecht. Ik zet daarbij drie accenten. Ten eerste de opgeworpen drempel bij het octrooieren van klassieke plant-veredeling. Ten tweede de vraag naar de ratio van octrooier die betrekking hebben op biologische duurzaamheid, en ten derde de meer algemene bedenking tegen de gedachte dat we waar het innovatie betreft zouden zijn aangewezen op octrooien, ook (of zelfs) waar het duurzaamheid betreft.

Lees verder

Hart tegen Hart – IKEA en IKEA – je hoort de Bad Spaniels grommen – om maar te zwijgen over George Floyd ….

Vier zaken met geheel verschillende achter- en ondergronden. Toch in één blog. Wat ze gemeen hebben is de expansiedrang van IE-rechten en daartegenover het publiek domein en in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting. Het gaat nu over auteursrecht en merkenrecht. Hoever gaat de exclusiviteit van die rechten? Waar houden ze op? Waar zijn anderen dus vrij? IE-rechten staan steeds meer onder druk vanuit allerlei niet-juridische, sociale en maatschappelijke overwegingen. Begrenzing komt steeds meer van buiten het IE-recht. Dat is een interessant thema.

Lees verder

Standaardisatie doet ook IE-pijn (EU-pijn, China-pijn, lobby-pijn etc.)

In een vorige blog beschreef ik wat knelpunten tussen AI en IE. Samengevat met AU. Datzelfde geldt eigenlijk voor standaardisatie, en dan voornamelijk in het octrooirecht. Het is evenzeer een voorbeeld van de botsing tussen IE-exclusiviteiten enerzijds en het publiek domein of algemeen belang anderzijds. Ofwel: hoever mag IE gaan? Ik ben daar misschien net iets kritischer over dan menig ander IE-expert.

Aanleiding voor deze blog is een actieplan van de Europese Commissie uit 2020 om iets te gaan doen aan de zgn. “standaard-essentiële octrooien” (SEO’s of naar het Engels SEP’s). Dergelijke octrooien claimen (een stukje) technologie dat nodig is om aan een bepaalde technische standaard te voldoen. Denk aan communicatie en netwerktechnologie, zoals 4G, 5G en wifi. Het is lang niet altijd duidelijk van “welke stukjes technologie” je gebruik moet maken om jouw nieuwe of aangepaste product om de markt te brengen. Het is dus vooraf veelal onzeker welke licenties je zou moeten hebben. De Europese Commissie doet een paar voorstellen.

Lees verder

Wordt alle reclame ontoelaatbaar?

Het is al weer even geleden dat de 2e druk van mijn Ontoelaatbare reclame verscheen (1994). Toen was (ook) dat reclamerecht nog redelijk behapbaar en in een monografie te beschrijven. Sindsdien zijn er tal van regels bijgekomen, zowel algemeen als voor allerlei specifieke producten en diensten, zowel nationaal als unierechtelijk. Het is een behoorlijk complex juridisch domein geworden.

Ik ben voor het hele gebied van IER altijd tamelijk bezinnend (en kritisch) geweest, voornamelijk vanuit een (theoretisch, wetenschappelijk) economisch en later ook filosofisch perspectief.

Een deel van ons vakgebied is nu vanuit een praktisch perspectief onder kritiek gesteld, en niet zo’n beetje. In het recent verschenen boek “Genoeg van reclame“, Over de ondermijnende invloed van marketing en reclame en wat we eraan kunnen doen …
Lees verder

Duurzaamheid en/of IE?

Charlotte de Nerée-Vrendenbarg en Nina Dorenbosch verzorgden op 7 december 2022 de Leiden Law Lunch over het thema Duurzaamheid & IE. Charlotte (Universiteit Leiden en plv. rb. Den Haag) sprak over duurzamere en socialere alternatieven voor opslag en vernietiging van inbreukmakende goederen. Wat is de potentiële rol van het recht op milieubescherming van art. 37 Handvest EU in de IE-procedure, en hoe kunnen advocaten en rechters bijdragen aan de verduurzaming van de IE-praktijk? Nina (IE advocaat Bird en Bird) had het over het fenomeen upcycling en de juridische hobbels die men daarbij kan tegenkomen. Upcycling wordt gezien als een stap op de weg naar verduurzaming in de mode-industrie, maar kan het fenomeen worden ingepast in het huidige IE systeem en zo ja, hoe? Hele interessante vragen die mij nog eens deden en doen nadenken over de ratio van veel IE.

Andere rollen voor IE? Andere rationales? Of gewoon minder IE?
Lees verder

Een kenmerkende lichaamshouding in het auteursrecht en in het merkenrecht – waar gaan we met IE naar toe?

In het auteursrecht bestaat het zgn. portretrecht. Je zou denken: een portret is een portret. Maar dat is niet zo. Ook een look-alike is iemands portret en ook een “kenmerkende lichaamshouding” is een portret. In het merkenrecht zien we een vergelijkbare uitbreiding. Met de vondst van de zgn. “niet-traditionele merken”, zoals het bewegingsmerk. Daarmee wordt een kenmerkende lichaamshouding ook mogelijk als merk. Zoals blijkt in het voorbeeld van Usain Bolt. Waarom gebeurt dit in het IE-recht? Wordt er over nagedacht? Is het wenselijk, of juist niet?

Lichaamstaal is afhankelijk van de situatie. Toch bestaat er ook een persoonlijke lichaamstaal. Uit de persoonlijke lichaamstaal van mensen lees je iets over hun karakter, hun afkomst en hun voorkeuren. Je kunt lichaamstaal beter leren begrijpen, maar soms hebben bepaalde houdingen, gebaren en gezichtsuitdrukkingen meer met de persoon in kwestie te maken. Pas als je de ander goed kent, kun je zijn lichaamstaal in de juiste verhouding zien.

Een kenmerkende lichaamshouding als “intellectuele eigendom” of als publiek domein?

Lees verder