Conor McGregor geeft het goede voorbeeld: meer rendement uit imagerechten?

Inmiddels zien we op televisie en online vele commercials voorbij komen waarbij bekende artiesten of sporters de producten van bedrijven aanprijzen. Dit verhoogt dan de verkoop van de aangeprezen producten, omdat de consument deze producten eerder herkent en een positieve associatie heeft met de betreffende bekende buiten- of Nederlanders. Naar mijn mening is er uit de exploitatie van imagerechten van bekende mensen nog veel meer rendement te halen, dan nu het geval is.

Verzilverbare populariteit

Het is namelijk zo dat de imagerechten van bekende personen in aanvang al veel waardevoller zijn, dan merken die bij het publiek nog geen algemene bekendheid hebben verworven. Door de populariteit van bekende artiesten en sporters zijn de imagerechten van bekende persoonlijkheden eigenlijk al bekende identificatiemiddelen of “merken”, waaraan een bepaalde mate van goodwill is verbonden. Dit noemt men in de praktijk “verzilverbare populariteit”.

Proper No. Twelve Whiskey

Deze verzilverbare populariteit kan een bedrijf natuurlijk goed gebruiken om een product van een derde aan te prijzen, maar het is in veel gevallen veel effectiever om een merk en het image van bekende mensen samen te laten vallen. Dit is onlangs nagenoeg perfect gedaan bij de introductie van de Proper No. Twelve Whiskey (https://properwhiskey.com) door kooivechter Conor McGregor.

De merknaam van deze whiskey verwijst naar de buurt waar Conor McGregor is opgegroeid – Crumlin, Dublin 12 – en naar de kernwaarden van Conor McGregor, zijnde “gedeelde passie, loyaliteit en hard werken”. De whiskey is meteen na de introductie een groot succes. De verwachting is dat door het aanvullende gebruik van Conor McGregor in marketing campagnes het marktaandeel van deze whiskey nog veel verder zal stijgen.

Marketing, imagerechten en merken

Wat mij betreft was het nog beter geweest om de whiskey gewoon meteen Conor McGregor whiskey te noemen, zodat de associatie van de whiskey met de kernwaarden van Conor McGregor door de consument nog sneller tot stand komt. Wij zijn uiteraard geen marketing experts, maar we hebben wel verstand van de exploitatie van imagerechten en merken. Dat is het verschil.