Drake heeft zijn Nederlandse optreden op 23 april a.s. geannuleerd, vanwege “wijzigingen in het tourschema”. Wat mij betreft zou Drake dan moeten opdraaien voor alle schade die het gevolg is van die annulering.

Fans die een felbegeerd kaartje voor het geplande concert hadden bemachtigd, krijgen de kosten van kaartje vergoed, maar aan de vergoeding van andere kosten is niet gedacht. Denk aan (buitenlandse) bezoekers die bijvoorbeeld een vlieg- of treinticket hebben geboekt, en een hotel. Die fans lijden natuurlijk veel meer schade dan alleen het aangeschafte kaartje.

Ook deze schade zou Drake moeten vergoeden, omdat er geen sprake is van annulering vanwege omstandigheden die buiten zijn macht liggen (overmacht). Als professionele partij moet Drake zijn tour op een deugdelijke manier zijn tourschema plannen en samenstellen. Indien de kaartjes voor zijn optreden reeds zijn verkocht, dan dient hij rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van de kopers van die kaartjes en kan hij de geplande optredens redelijkerwijs niet zomaar afzeggen zonder de kopers van de kaartjes volledig schadeloos te stellen.

Drake zou een beroep kunnen doen op de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de rechtsverhouding met de bezoekers van zijn concert, maar naar mijn mening biedt dat voor hem geen uitweg. Zo’n clausule moet voor consumenten namelijk als “onredelijk bezwarend” worden geacht en wordt dan geacht niet te bestaan (vernietigbaarheid).

Stiekem kan ik niet wachten om Drake te dagvaarden, want het wordt tijd dat hij beseft dat hij in Nederland rekening moet houden met de belangen van zijn fans. Om in de woorden van Drake zelf te spreken: I’m upset.

Zie onder meer: https://www.parool.nl/kunst-en-media/fans-woest-over-afgelasten-concert-drake~a4624713/