Fraude door een werknemer? De bank kan aansprakelijk zijn.

Zoals bekend heeft een bank een bijzondere zorgplicht naar haar klanten toe[1]. Daarnaast is het zo dat banken een centrale rol spelen in het betalings- en effectenverkeer en de financiële dienstverlening. Dit brengt met zich mee dat een bank onder omstandigheden ook door derden (mede) aansprakelijk kan worden gesteld in geval van fraude met een bankrekening.

In een recente uitspraak heeft de Rechtbank Amsterdam[2] bepaald dat een bank aansprakelijk is voor schade die is ontstaan als gevolg van een frauderende werknemer. In deze zaak heeft een webshop de bank aansprakelijk gesteld voor bijna EUR 200.000. Niet haar eigen bank, maar de bank van haar voormalig financieel manager. Deze manager heeft namelijk binnen drie maanden na zijn aanstelling meerdere malen (indirect) grote bedragen overgemaakt naar zijn eigen bankrekening.

De rechtbank oordeelt dat de zorgplicht van de bank strekt tot bescherming van de webshop voor schade als gevolg van fraude met een bankrekening. Onafhankelijk van de mate van onoplettendheid, onvoorzichtigheid en roekeloosheid die – in dit geval – de webshop valt te verwijten, is de bank dus in beginsel volledig aansprakelijk. De rechtbank stelt in dit geval echter ook dat de webshop “eigen schuld” heeft en oordeelt – op basis van een vrij summiere motivering – dat 60% van de schade voor rekening van de bank komt en 40% voor rekening van de webshop.

Al met al een (kleine) overwinning voor de webshop. Naar mijn mening opent deze uitspraak de deur nog verder naar claims jegens banken in geval van fraude door werknemers. Partijen doen er dan wel goed aan om de mate van aansprakelijkheid en/of eigen schuld uitgebreid te onderbouwen.

Mocht je hier een vraag over hebben, stuur dan voor meer informatie een e-mail naar jeroen@thelegalgroup.nl of bel naar 020 – 379 23 21.

[1] Zie blog “De bank wil ons krediet opzeggen. Wat nu?” https://thelegalgroup.nl/de-bank-wil-ons-krediet-opzeggen-wat-nu/)

[2] Rechtbank Amsterdam 1 april 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2083