Artiest en kunstenaar David Bowie, die onder zijn alter ego’s ook wel bekend stond als Ziggy Startdust en The White Duke heeft ons na (en uiteraard ook voor) zijn overlijden op 10 januari 2016 geroerd en verblijd met misschien wel voor vele de mooiste en meest invloedrijke muziek. De muziekrechten (voornamelijk de auteursrechten) behoorden tijdens zijn leven toe aan David Bowie, maar na zijn overlijden zijn deze rechten automatisch door vererving bij zijn nabestaanden terechtgekomen.
 
Op grond van de Nederlandse Auteurswet kan tot 70 jaar na overlijden van een artiest/muzikant nog een beroep op auteursrechten worden gedaan. Maar zoals vele rechthebbenden de afgelopen jaren, hebben ook de nabestaanden van David Bowie de rechten van zijn muziek verkocht aan een muziekuitgeverij. In dit geval zijn de rechten van David Bowie verkocht aan Warner Chappell Music voor een bedrag van € 250 miljoen dollar.
 

Naast de muziekrechten van David Bowie, hebben bijvoorbeeld ook Shakira, Imagine Dragons, The Red Hot Chili Pepers en Bob Dylan hun muziekrechten voor enorme bedragen verkocht aan muziek- en investeringsbedrijven. De inkomsten uit muziekrechten blijven – ook door de opkomst van vele streamingsdiensten – stijgen en de verkoop van deze rechten betreft een directe inkomst voor de artiest, nabestaanden of andere rechthebbenden.
 
De verkoop van de rechten heeft echter ook een keerzijde, namelijk dat de artiest zelf niet meer rechthebbende is en dus zelf niet meer kan optreden tegen de onrechtmatige openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn of haar muziekwerken. Wel beschikt de muzikant/artiest op grond van artikel 25 van de Auteurswet over verscheidene “persoonlijkheidsrechten”. Zo heeft de muzikant bijvoorbeeld te allen tijde recht op zijn of haar naamsvermelding. Deze rechten kunnen – anders dan de auteursrechten – niet zomaar worden overgedragen, maar – naar Nederlands recht – wel via testament aan iemand worden toegewezen.
 
Wil jij meer weten over muziekrechten of de overdracht van intellectuele eigendomsrechten? Neem dan contact op met onze advocaten Michelle Seel (Michelle@thelegalgroup.nl) of Diederik Donk (donk@thelegalgroup.nl).