Haagse Huisvestingsverordening 2019 t/m 2023 – Belangrijkste aandachtspunten

Op 28 mei 2019 is de Huisvestingswet 2014 gewijzigd en mogen gemeentes nu voor alle woonruimten (aanvullende) voorwaarden stellen. De gemeente Den Haag is hier gelijk mee aan de slag gegaan en vanaf 1 juli 2019 geldt de nieuwe Huisvestingsverordening.

Gezien het belang van deze Huisvestingsverordening voor woningcorporaties, makelaars, vastgoedbeleggers, verhuurders en huurders somt TLG hieronder de belangrijkste punten op.

Huisvestingsvergunning

 • Verbod om zonder huisvestingsvergunning woonruimte in gebruik te nemen of in gebruik te geven (geldt niet voor campuscontract, inwoning, kamerverhuur en art. 15 lid 1 Leegstandswet);
 • Standaard aanvraagformulier en daarbij schriftelijke verklaring van de eigenaar overleggen, waaruit blijkt dat de eigenaar bereid is de woonruimte in gebruik te geven;
 • Geen Huisvestingsvergunning? Boetes van € 5.000 tot € 20.000 voor eigenaars en € 410 voor huurders;
 • Tot 1 juli 2019 alleen voor woningen onder liberalisatiegrens (€ 720,42), nu uitgebreid naar middeldure woonruimte met een maximum van 185 wws-punten = maximaal € 951,19 (juli 2019);
 • Termijn: beslissing in principe binnen 8 weken met maximaal 4 weken uitstel en na verlening moet aanvrager binnen 3 maanden de woonruimte bewonen; en
 • Woonruimtes met een aanvangshuurprijs van maximaal € 720,42 (huurprijsgrens) van minimaal 80 m2, worden in beginsel toegewezen aan huishoudens met minimaal 3 leden.

Vereisten voor het verlenen van een huisvestingsvergunning

 • minstens 18 jaar oud; en
 • Nederlandse nationaliteit of rechtmatig verblijf in Nederland.

Bij middeldure woonruimten (tussen € 720,42 en € 951,19):

 • huishoudinkomen eenpersoons huishouden van maximaal circa € 55.000; en
 • huishoudinkomen meerpersoons huishouden van maximaal circa € 65.000.

Beschikbaar komen voor verhuur

 • Eigenaar woonruimte moet het direct melden aan B&W, indien de woonruime beschikbaar wordt, dus bijvoorbeeld wanneer huurder heeft opgezegd;
 • Indien eigenaar onderhouds- of verbeteringswerkzaamheden wil uitvoeren, is de eigenaar verplicht;
  • de noodzakelijke geplande tijdsduur aan B&W te melden; en
  • de beëindiging van deze werkzaamheden te melden.

Woningsplitsen

Bouwkundig splitsen in (donker- en licht)gele gebieden verboden en voor rode gebieden gelden twee aanvullende voorwaarden: 1. minimaal 40 m2 en 2. minimaal één volledige woonlaag beslaan.

 

Maas in de wet?

B&W kunnen een artikel buiten toepassing laten of daarvan afwijken “voor zover toepassing ervan gelet op het belang van de bestrijding van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste leidt tot onbillijkheid van overwegende aard”.

Mocht je een vraag hebben over deze huisvestingsverordening of over vastgoed in het algemeen, stuur dan voor meer informatie een e-mail naar jeroen@thelegalgroup.nl of bel naar 020 – 379 23 21.