Het is even geleden, maar de blogreeks over ‘Het speelveld tussen de ondernemer en investeerder’ had nog wat essentiële informatie in het vat. Het eerder gepubliceerde deel 1 en deel 2 zoomden in op geldleningsovereenkomst en een geheimhoudingsovereenkomst, ook wel NDA genoemd. Op dit laatste gaan we nog even door, met uitleg over de Amerikaanse term Due Diligence.

Deel 3 – duediligenceonderzoek (DD)

Een Due Diligence onderzoek

Na het tekenen van de NDA is het doorgaans tijd voor een (beperkt of uitgebreid) onderzoek naar de juridische, financiële, fiscale en commerciële aspecten van de over te nemen onderneming. Ook hiervoor wordt in de transactiepraktijk een van oorsprong Amerikaanse term gebruikt: Due Diligence (“DD”). Naar Nederlands recht is dit onderzoek (mede) een uitwerking van de op de verkoper rustende mededelingsplicht en aan de kant van de koper de onderzoeksplicht.

De mededelingsplicht houdt in dat verkoper de plicht heeft om bepaalde informatie te geven aan koper, ongeacht of koper daarnaar vraagt. De onderzoeksplicht betekent dat koper de plicht heeft om zelf achter bepaalde informatie te komen, die hem niet zomaar gegeven hoeft te worden door verkoper. Ondanks dat de mededelingsplicht van verkoper over het algemeen vóór de onderzoeksplicht van koper gaat, is het voor koper van groot belang dat hij/zij aan zijn onderzoeksplicht voldoet.

Ondanks dat de mededelingsplicht van verkoper over het algemeen vóór de onderzoeksplicht van koper gaat, is het voor koper van groot belang dat hij/zij aan zijn onderzoeksplicht voldoet.

(Bestuurders)aansprakelijkheidsrisico’s kunnen hier ook een rol bij spelen, maar voor koper is het – gezien de verdere uitwerking van de transactie in de koopovereenkomst en bijbehorende stukken – met name van belang een in alle opzichten juist toekomstbeeld van de target te krijgen.

In het ergste geval kan de uitkomst van de DD het einde van de transactie betekenen, maar meestal resulteert het DD-rapport in: garanties en/of vrijwaringen in de koopovereenkomst, aanpassing van de koopsom en/of het verstrekken van bepaalde zekerheden.

Bel ons of mail gerust als je hier vragen over hebt of als wij je verder kunnen helpen met een voorgenomen transactie.