De Coronacrisis houdt ons nu al anderhalf jaar op vele manieren in de houdgreep. Nu de zomervakantie voor nagenoeg iedereen is gestart, zal een groot deel van Nederland de wijde wereld in trekken.

Dat mag en kan ook gewoon, hoewel het soms nog een heel gepuzzel is om orde in de vele verschillende en continu gewijzigde veiligheidsadviezen te scheppen. Die adviezen en maatregelen lijken soms wel met de dag te veranderen. De verschillende kleurcodes brengen vervolgens nog een veelvoud aan verplichtingen met zich mee, soms in de vorm van een negatieve testuitslag of een bewijs van (volledige) vaccinatie. Sinds 26 mei 2021 geldt er zelfs een wettelijke quarantaineverplichting voor (zeer) hoogrisicogebieden.

Wat dat betreft is sprake, of lijkt er in ieder geval sprake te zijn, van een ontmoedigingsbeleid, maar gezien de vele zonnige ‘stories’ op Instagram, SnapChat en andere social apps lijkt het men over het algemeen niet te deren.

Maar wat betekent dit voor jou als werkgever? Daar waar je in veel gevallen nog enige inspraak hebt over de periode waarin een werknemer zijn of haar vakantiedagen opneemt, mag je een werknemer niet verbieden om naar bepaalde landen af te reizen.

Toch kan – zeker nu – het reizen naar bepaalde risicogebieden nadelige gevolgen hebben voor jou als werkgever. Wat te doen als een werknemer na terugkomst van vakantie in quarantaine moet en daarom niet naar de werkplek kan komen? Beter gezegd, wie betaalt de rekening van de quarantaine? Jij als werkgever – die gewoon het loon moet doorbetalen; of de werknemer – die geen recht heeft op loon vanwege de quarantaine?

Helaas kan één simpel antwoord op deze vraag niet worden gegeven. Het juridische uitgangspunt luidt sinds 2020: geen arbeid wel loon, tenzij de oorzaak in de risicosfeer van de werknemer ligt. De quarantaine komt dus niet per definitie voor risico van de werknemer.

Om toch duidelijkheid te scheppen in deze situatie en om te voorkomen dat er achteraf discussie ontstaat, zijn – zoals in veel gevallen – communicatie en duidelijkheid de sleutelwoorden. Zorg dat je als werkgever duidelijke afspraken met je werknemers maakt en aangeeft wanneer de quarantaine voor zijn of haar rekening komt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een werknemer naar een oranje of rood land afreizen en bij terugkomst in quarantaine moet. Leidt die quarantaine ertoe dat deze werknemer niet kan werken, dan kan dat voor zijn of haar rekening en risico komen. Maar dat geldt niet als hij of zij tijdens de quarantaine gewoon vanuit huis kan werken.

Er zijn nog talloze andere voorbeelden te bedenken (bijvoorbeeld tijdens de vakantie verschiet het land van kleur(code)), die er afhankelijk van de omstandigheden in de ene situatie toe leiden dat het risico bij de werknemer ligt en in het andere geval bij de werkgever.

Wil je hier meer over weten, advies willen of andere (vakantie)vragen hebben, neem dan contact op met Lorraine Duterloo (lorraine@thelegalgroup.nl) of Sarah de Graaf (sarah@thelegalgroup.nl).