Intellectueel eigendomsrecht bij The Legal Group Amsterdam, Den Haag

InTELLECTUEEL EIGENDOM Advocaten

De IE advocaten van TLG. hebben alle kennis en ruime ervaring in huis om op elk gebied binnen het intellectuele eigendomsrecht te adviseren en oplossingen te bieden voor elke uitdaging.

Onderwerpen als merken-, handelsnaam-, auteurs-, modellen- en octrooirecht zijn hier de dagelijkse kost.

Bezoek de website.