Over het recht “to offend, shock and disturb”

Dit is het eerste deel van een vijfluik over vrijheid van meningsuiting in een creatieve, innovatieve of communicatieve omgeving, en de grenzen die daarvoor (hebben te) gelden. Het gaat in wat meer algemene zin over beginselen, uitgangspunten en meningen. Deel 2 gaat over een aantal juridische toetsingskaders. Deel 3 richt zich op uitingen in het kader van maatschappijkritiek. De delen 4 en 5 gaan over de betekenis van al deze meer algemene beginselen voor het intellectuele eigendomsrecht en het reclamerecht.