Dit is het derde deel van een vijfluik over vrijheid van meningsuiting in een creatieve, innovatieve of communicatieve omgeving, en de grenzen die daarvoor (hebben te) gelden. Dit deel richt zich op uitingen in het kader van maatschappijkritiek.

Delen 1 en 2 gaan in wat meer algemene zin over beginselen, uitgangspunten en meningen. De delen 4 en 5 gaan over de betekenis van al deze meer algemene beginselen voor het intellectuele eigendomsrecht en het reclamerecht.