Dit is het vierde deel van een vijfluik over vrijheid van meningsuiting in een creatieve, innovatieve of communicatieve omgeving, en de grenzen die daarvoor (hebben te) gelden. Dit deel gaat over de impact van intellectuele eigendomsrechten op die vrijheid van meningsuiting. Deel 5 gaat ook over IE, in het bijzonder over merken en reclame-uitingen.

Deel 1 gaat in wat meer algemene zin over beginselen, uitgangspunten en meningen. Deel 2 gaat in op de juridische toetsingskaders. Deel 3 richt zich op uitingen in het kader van maatschappijkritiek.