Ook in spoedgevallen
jouw New Legal partner.
Spoednummer: 020 -379 23 21
TLG – Kantoor AMSTERDAM

TLG – Kantoor AMSTERDAM

De Lairessestraat 107
1071 NX Amsterdam

TLG – Kantoor Den Haag

TLG – Kantoor Den Haag

Badhuisweg 84
2587 CL Den Haag

TLG – Kantoor Rotterdam

TLG – Kantoor Rotterdam

Veerkade 1
3016 DE Rotterdam

Iwan Smit x Petit Bateau

In het kort

Markt: Intellectueel Eigendom
Expertise: Merken- en auteursrecht 

Case: Wij hebben beeldend kunstenaar Iwan Smit bijgestaan in deze zaak rondom auteursrechtinbraak.

Auteursrechtinbreuk op bloemenprint

In de zaak Smit tegen Petit Bateau, mochten wij beeldend kunstenaar Smit bijstaan om auteursrechtinbreuk te bewijzen. Het ontwerp dat Smit als wandschildering had gemaakt als onderdeel van de afstudeercollectie van ontwerpduo Botter, zag hij terug in de kledingcollectie van Petit Bateau. Op de kledingstukken was een melding gemaakt dat het item een samenwerking was met Iwan Smit, waar nooit sprake van is geweest.

Deze zaak kwam voor de rechter, waarna de voorzieningenrechter oordeelde in het voordeel van Smit. Hij werd aangemerkt als de enige maker van de bloemenprint op de wandschildering. Ondanks dat er een vermelding was gemaakt op de kartonnen labels voldeed dit niet, omdat er ten onrechte stond dat de bloemenprint was gemaakt door Botter in samenwerking met Smit, terwijl Smit de enige auteursrechthebbende was en zijn recht niet had overgedragen aan Botter. Als gevolg hiervan maakte Petit Bateau niet alleen inbreuk op de auteursrechten van Smit, maar ook op zijn persoonlijkheidsrechten. Smit had er spoedeisend belang bij dat er een einde kwam aan de schending van zijn rechten.

Om de zaak te sluiten vorderde Smit primair dat Petit Bateau werd veroordeeld om iedere inbreuk op zijn auteursrecht en ieder onrechtmatig handelen jegens hem door schending van zijn persoonlijkheidsrechten in de EU te staken en gestaakt te houden. Deze vorderingen waren toewijsbaar voor zover het grondgebied van Nederland betrof. De verkoop van de collectie werd direct gestaakt.

De specialisten

Onze rol:

Aanvechten van schending van persoonlijkheidsrechten in de EU te staken en gestaakt te houden

Aantonen van auteursrechtschending van beeldend kunstenaar Iwan Smit

Meer weten over
auteursrechtinbreuk…

…of benieuwd waar we jou mee kunnen helpen?

Maak direct online een afspraak