Ook in spoedgevallen
jouw New Legal partner.
Spoednummer: 06-51 94 11 54
TLG – Kantoor AMSTERDAM

TLG – Kantoor AMSTERDAM

De Lairessestraat 107
1071 NX Amsterdam

TLG – Kantoor Den Haag

TLG – Kantoor Den Haag

Badhuisweg 84
2587 CL Den Haag

TLG – Kantoor Rotterdam

TLG – Kantoor Rotterdam

Veerkade 1
3016 DE Rotterdam

Auteur: Jeroen Burger Gelezen: 535

Voorgenomen aandelen -of activatransacties en ook participaties van investeerders beginnen doorgaans met het ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst. Veelal in het Engels aangeduid als “Non-Disclosure Agreement” en kortweg “NDA”. In dit blog vertellen we meer over wat deze term precies inhoudt. 

In de beginfase van een mogelijke transactie wordt, al dan niet eenzijdig, vertrouwelijke informatie verstrekt. Voor de partij die bedrijfsgeheimen deelt ontstaan diverse en serieuze risico’s zodra de vertrouwelijke informatie de eigen invloedsfeer heeft verlaten. Een goede NDA – er zijn nogal wat varianten in omloop – zou deze risico’s zo adequaat mogelijk moeten afdekken.

Wat we tegenwoordig steeds vaker zien is dat er een looptijd wordt opgenomen van twee of drie jaar. Dit is wat ons betreft niet in overeenstemming met de strekking van een NDA. Indien er sprake is van bedrijfsgevoelige informatie, dan geldt dat deze door de potentiële nieuwe aandeelhouder of investeerder – bij het afketsen van de transactie – voor altijd geheim moet worden gehouden.

Voor het opstellen van een goede NDA is met name belangrijk dat middels definities volstrekt duidelijk is welke – te verstrekken informatie – strikt geheim moet worden gehouden. Daarnaast adviseren wij de verstrekker van de informatie in ieder geval een boeteclausule toe te voegen, zodat de wederpartij minder snel geneigd zou zijn om het beding te overtreden. Indien er geen boetebeding is opgenomen, dan zal de verstrekkende partij achteraf de door haar geleden schade die het gevolg is van overtreding van het beding moeten bewijzen en dat is in de praktijk veel lastiger.

Uiteraard zijn er nog andere zaken waarmee rekening moet worden gehouden. Welke (rechts-)personen moeten de NDA ondertekenen en kunnen gedragingen van werknemers aan de rechtspersoon worden toegerekend. Indien er sprake is van vertrouwelijke contracten met belangrijke afnemers, dan dienen daar mogelijk specifieke afspraken over worden gemaakt. Al met al geldt dat bij het opmaken van een goede NDA rekening wordt gehouden met de aard van de vertrouwelijke informatie van de ondernemer, de potentiële risico’s en met de wijze waarop deze vertrouwelijke informatie door de andere partij zou kunnen worden gebruikt.

Bel ons of mail onze specialist Jeroen gerust als je hier vragen over hebt of als wij je verder kunnen helpen met een voorgenomen transactie.