Ook in spoedgevallen
jouw New Legal partner.
Spoednummer: 06-51 94 11 54
TLG – Kantoor AMSTERDAM

TLG – Kantoor AMSTERDAM

De Lairessestraat 107
1071 NX Amsterdam

TLG – Kantoor Den Haag

TLG – Kantoor Den Haag

Badhuisweg 84
2587 CL Den Haag

TLG – Kantoor Rotterdam

TLG – Kantoor Rotterdam

Veerkade 1
3016 DE Rotterdam

Auteur: Jeroen Burger Gelezen: 528

Na het tekenen van de NDA is het doorgaans tijd voor een (beperkt of uitgebreid) onderzoek naar de juridische, financiële, fiscale en commerciële aspecten van de over te nemen onderneming. Ook hiervoor wordt in de transactiepraktijk een van oorsprong Amerikaanse term gebruikt: due diligence (“DD”).


De term Due Diligence

Naar Nederlands recht is het Due Diligence onderzoek (mede) een uitwerking van de op de verkoper rustende mededelingsplicht en aan kopers kant de onderzoeksplicht. De mededelingsplicht houdt in dat verkoper de plicht heeft om bepaalde informatie te geven aan koper, ongeacht of koper daar naar vraagt. De onderzoeksplicht betekent dat koper de plicht heeft om zelf achter bepaalde informatie te komen, die hem niet zomaar gegeven hoeft te worden door verkoper. Ondanks dat de mededelingsplicht van verkoper over het algemeen vóór de onderzoeksplicht van koper gaat, is het voor koper van groot belang dat hij/zij aan zijn onderzoeksplicht voldoet.

Aansprakelijkheidsrisico’s

(Bestuurders)aansprakelijkheidsrisico’s kunnen hier ook een rol bij spelen, maar voor koper is het – gezien de verdere uitwerking van de transactie in de koopovereenkomst en bijbehorende stukken – met name van belang een in alle opzichten juist toekomstbeeld van de target te krijgen.

In het ergste geval kan de uitkomst van de Due Diligence het einde van de transactie betekenen, maar meestal resulteert het DD-rapport in: garanties en/of vrijwaringen in de koopovereenkomst, aanpassing van de koopsom en/of het verstrekken van bepaalde zekerheden.

Heb je hier vragen over? Bel ons of mail onze specialist Jeroen gerust zodat wij je verder kunnen helpen met een voorgenomen transactie.